Kāpēc starptautisks?

Latvijai un Lietuvai pārrobežu reģionos ir samērā līdzīgas  teritoriālās un ekonomiskās  problēmas , piemēram, samērā lēna ekonomiskā izaugsme, reģiona zemā konkurētspēja, augsts bezdarba līmenis un inerta uzņēmējdarbības vide. Savukārt šo reģionu iedzīvotājiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, un tiem, kas nesen uzsākuši uzņēmējdarbību,  ir vērojams potenciāls kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem un attītīstīt savu uzņēmējdarbību. Svarīgs faktors ir pārrobežu sadarbība starp potenciālajiem un esošajiem uzņēmumiem no Latvijas un Lietuvas, kas var kalpot kā stimuls – ideju apmaiņai, inovatīvu tehnoloģiju pielietojumam, kopīgu produktu radīšanai, kopīgu mārketinga kanālu un tirdzniecības tirgu paplašināšanai uz kaimiņvalstīm.