Kāpēc bizness?

Uzņēmējdarbības uzsākšana ne vienmēr ir vienkāršs solis: potenciālie uzņēmēji baidās iesaistīties jaunā jomā, uzskata, ka viņiem nav nepieciešamo prasmju kā vadīt uzņēmumu vai arī viņiem nav pietiekamu finanšu līdzekļu. Tomēr visus šos un citus šķēršļus var pārvarēt, ja uzņēmējs skaidri redz priekšrocības, kā vadīt savu uzņēmumu un saņem atbilstošu atbalstu.

Pirmām kārtām, tieši  jūsu veidotam uzņēmumam ir lielāka brīvība: jūs varat īstenot lielisku ideju, kas jums ilgstoši bijusi, vai pārvērst savu hobiju par uzņēmumu, izvēlēties cilvēkus, ar kuriem jūs strādāsit, un izlemt par savu darba laiku. Taču sākumā ir svarīgi, lai jūs varētu pieņemt stratēģiskus lēmumus un izvēlēties ceļu, ko jūsu uzņēmums veiks. Citiem vārdiem sakot, jūs varat kontrolēt savu likteni.

Pat ja uzņēmēja loma var būt riskanta un prasīga, tas ļauj gūt vairāk labumu nekā ierindas darba izpilde. Gandarījuma sajūta ir daudz stiprāka, kad jūs sasniedzat ambiciozu mērķi, ko esat izvirzījis tieši sev. Jaunie uzņēmēji nepārtraukti apgūst kaut ko jaunu, tādējādi katru dienu ieguldot savā personības izaugsmē. Uzņēmēja uzdevums ir ne tikai plānot uzņēmuma finanses, bet arī motivēt darbiniekus, veidot klientu attiecības , reklamēt produktus un pakalpojumus daudzos un dažādos veidos. Taču tajā pašā laikā uzņēmēja darbs rada daudz iespēju un veido pozitīvu personības tēlu.

Domājot sociāli atbildīgi- ar  uzņēmējdarbību ir iespējams ne tikai sasniegt finansiālo neatkarību, bet arī radīt darba vietas, kas nozīmē pozitīvu ietekmi uz ekonomiku, kas arī sasaucas ar  Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķi-  ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Projekts “Gatavs biznesam!” mudina un palīdz jauniešiem un potenciālajiem uzņēmējiem izveidot un veiksmīgi vadīt uzņēmumu, izvairoties no jau paredzamām neveiksmēm.

Piedalieties mūsu pasākumos!