Par projektu

“Gatavs biznesam!” (ReforB) projekts No. LLI-143 tiek veikts saskaņā ar Interreg V-A Latvija-Lietuva programmu 2014.-2020.gadam. Seši partneri no Latvijas un Lietuvas ir apvienojuši savus spēkus, lai sekmīgi īstenotu projekta aktivitātes Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, kā arī Klaipēdas, Panevēžas un Utenas reģionos.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot novatoriskus uzņēmējdarbības atbalsta risinājumus un instrumentus. Projekta partneri izstrādā un īsteno biznesa simulācijas spēles, kas imitē reālās dzīves situācijas  ar kurām saskaras jaunuzņēmumi,   kā arī biznesa  semināri  “Iesaistieties” , kas izstrādāti saskaņā ar interaktīvo koncepciju “Iegūt iedvesmu – palīdzība – dalīties – analizēt”. Tiks uzsākta uzņēmējdarbības  IKT Biznesa Simulators izveide, kas imitēs biznesa procesu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai.

Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Projekta realizācija izceļas ar integrētu pieeju, kas ietver vairākus elementus: neformālas mācīšanās pieeja; pievēršanās uzņēmējdarbības disciplīnām; pieredzes apgūšana pie esoša uzņēmēja un biznesa prakses piemēri. Šāds risinājumu spektrs ļaus skatīt uzņēmējdarbību no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot izpratni par visām uzņēmuma funkcijām un līmeņiem.Tiek lēsts, ka projekta aktivitāšu rezultāts varētu būt 12–15 jauni uzņēmumi.

Projekta uzsākšanas datums 01/05/2017

Projekta beigu datums 30/04/2019

Kopējais projekta budģets  467 481.49 EUR ( ERAF finansējums: 397 359,26 EUR )

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLIT