Par projektu

 

Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB )

Projekta numurs LLI-143

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus.

Projektā iesaistītie partneri : LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte LV, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks LT, Daugavpils universitāte  LV, Radošā Māja Visagina LT,  Ventspils Jauniešu dome LV , Darba tirgus mācību centrs Panevėžys LT.

Projektā izstrādās biznesa simulācijas spēles, imitējot reālas dzīves situācijas, ar ko sastopas jaunie uzņēmumi, un vadīs seminārus „Iesaisties!” (“Be involved!”), kas tiks veidoti saskaņā ar interaktīvo konceptu „Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē”. IKT Biznesa Simulators, kura izstrāde notiks projektā, imitēs biznesa procesu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai.

Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Projekta realizācija izceļas ar integrētu pieeju, kas ietver vairākus elementus: neformālas mācīšanās pieeja; pievēršanās uzņēmējdarbības disciplīnām; pieredzes apgūšana pie esoša uzņēmēja un biznesa prakses piemēri. Šāds risinājumu spektrs ļaus skatīt uzņēmējdarbību no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot izpratni par visām uzņēmuma funkcijām un līmeņiem.Tiek lēsts, ka projekta aktivitāšu rezultāts varētu būt 12–15 jauni uzņēmumi.

 

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLIT

Projekta uzsākšanas datums

Projekta beigu datums
 
Projekta budžets

Kopējais finansējums 467481.49 EUR ( ERAF finansējums: 397359,26 EUR )

 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.