PROJEKTA ReforB PIRMĀ TIKŠANĀS (Kick-off Meeting) KLAIPĒDĀ

2017. gada 30.maijā sekmīgi noritēja Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta LLI 143 ReforB pirmā tikšanās. Tikšanās laikā katrs partneris iepazīstināja ar sevi un pauda gatavību sekmīgi strādāt projekta ietvaros.

Tikšanās laikā tika apspriesti svarīgākie projekta mērķi un uzdevumi, kā arī tika nodibinātas projekta vadības grupa (project management group) un uzraudzības komiteja (project steering group).

Tika sastādīts un apspriests projekta ieviešanas laika grafiks, vēršot uzmanību uz plānotajām aktivitātēm, kas jau paredzētas īstenot pirmajā projekta periodā.

Sekojiet notikumiem: www.facebook.com/LLIReforB

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLIT