SEMINĀRS IESAISTIES! VISAGINĀ

Otrais projekta seminārs  “Iesaisties!”, kas izstrādāts un vadīts saskaņā ar interaktīvo konceptu :iedvesmojies – palīdzi – dalies – analizē!  , notika 2018. gada 25. janvārī Visaginas Radošuma namā.

Visaginas Radošuma nams ir vieta , kur aktīvi notiek darbs ar jauniešiem , tādēļ semināra dalībnieki tika aicināti iepazīties ar piedāvātājām iespējām – pulciņiem, semināriem, ārpusskolas nodarbībām, radošām nodarbēm. Visaginas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Zinaida Tresnickaja laipni uzņēma dalībniekus un iepazīstināja ar pilsētas attīstību, kā arī parādīja video par pilsētas izaugsmi.

Semināra pirmās sesijas laikā runātājs bija Jonas Parfionovas – UAB “VPI” dibinātājs un direktors, viens no veiksmīgākajiem Visaginas uzņēmumiem. J.Parfionovs iepazīstināja ar sava uzņēmuma veiksmes stāstu, kura pirmsākumi meklējami jau 90. gados. Uzņēmuma dibinātājs  izskaidroja uzņēmuma struktūru un personāla motivācijas sistēmu, kā arī sniedza vērtīgus padomus par to, kā strādāt ar klientiem un piegādātājiem.

Semināra otrās sesijas laikā uzstājās trīs runātāji.  Olga Polomošnova, kas tagad vada kompāniju “Visagino Monika” kopā ar savu ģimeni un dažiem uzticamiem darbiniekiem. Uzņēmēja iepazīstināna ar saviem veikaliem, kuri šobrīd atrodas Visaginā un Zarasai.

Aleksandrs Savčenko, SIA “Saleks” līdzīpašnieks un viens no jaunākajiem veiksmīgajiem uzņēmējiem pilsētā. Aleksandrs jau kopš  15 gadu vecuma strādā automašīnu remontdarbnīcā. Un jau 24 gadu vecumā  viņš izveidoja savu uzņēmumu un vēlāk piesaistīja investorus straujāka biznesa attīstība. Aleksejs prata iedvesmot un aizraut jauniešus un pat  ar auditoriju dalījās dažos biznesa vadīšanas noslēpumos.

Antons un Anastasija Jevtiuchova, kas atgriezušies no Lielbritānijas, lai uzsāktu uzņēmējdarbību Lietuvā, vada savu uzņēmumu “LitWild”. Uzņēmums piedāvā aizbēgt no “betona džungļiem” un jaunieši specializējas tūrisma pakalpojumā, kur gida pavadībā un aktīvās ekskursijās var apskatīti Augštaitijas reģionu. Jauniešu pāris ir saņēmis Lietuvas prezidenta balvu “Heroes of us” par patriotiskumu un uzņēmējdarbības vides atdzīvināšanu valstī.

Tad visi semināra dalībnieki tika sadalīti 5 komandās. Katra komanda apsprieda trīs prezentācijas un nāca klajā ar vērtīgiem inovatīviem ieteikumiem uzņēmējiem. Uzņēmēji novērtēja atzinīgi sniegtās idejas un priekšlikumus.