PROJEKTA VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME VISAGINĀ

2018. gada 26. aprīlī Visaginā notika trešā projekta vadības sanāksme. Pasākuma mērķis bija apspriest otrajā pārskata periodā sasniegtos rezultātus, kā arī pārskatīt nākamā perioda mērķus, uzdevumus un rezultātus.

Partneri pārrunāja Biznesa simulācijas spēļu Nr.1 ​​(mazumtirdzniecība) un 2 (vairumtirdzniecība) izveides procesu, analizēja pieredzi un sasniegumus, kas gūti izmēģinājuma (pilotspēles)  spēles sagatavošanā un vadīšanā, kā arī citu spēļu laikā Klaipēdā, Ventspilī un Visaginā . Īpašs pozitīvs uzsvars tika likts uz augstām atzīmēm, kas saņemtas no spēļu dalībniekiem. Partneri un dalībnieki labvēlīgi novērtēja arī seminārs Iesaisties!, kas kopumā atskaites periodā bija divi.

Attiecībā uz gaidāmo periodu partneri pārrunāja biznesa simulācijas spēļu Nr. 3 (ražošana) un 4. (pakalpojumu) izstrādi un vadību, atlikušo biznesa semināru Iesaisties! organizēšanu. Kā arī tikka pārrunāti gaidāmie uzdevumi, kas  saistīti ar IKT uzņēmējdarbības simulatora sagatavošanu.

Vadības grupas locekļi, kuri piedalījās sanāksmē, sniedza pozitīvas atsauksmes projekta partneriem.