PROJEKTA ReforB VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS GRUPAS TIKŠANĀS JELGAVĀ

2017.gada 19.oktobrī Jelgavā notika otrā tikšanās projekta LLI143 ReforB projekta vadības grupas un uzraudzības grupas tikšanās.

Tikšanās mērķis bija apspriest pirmajā projekta periodā sasniegtos rezultātus un arī izdiskutēt nākamā perioda mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Savukārt uzraudzības grupa atzinīgi novērtēja pirmā posma rezultātus, kā arī izteica priekšlikumu nopietni koncentrēties nākamajā periodā uz biznesa simulācijas spēļu izstrādes metodoloģijas izstrādi un aprobāciju.