Projekta vadības un uzraudzības grupas tikšanās Paņevežā

2018. gada 24. oktobrī projekta GATAVS BIZNESAM! (ReforB LLI 143)  partneri tikās Paņevežā- projekta vadības sanāksmē, lai pārrunātu 3. atskaites periodā sasniegtos rezultātus un noteiktu mērķus un uzdevumus nākamajam projekta ieviešanas periodam. 

Vadošais partneris no LLU prezentēja projekta gaitu, projekta ieviešanas un komunikācijas sasniegtos rezultātus, kas tika paveiktas projekta 3.periodā. Kā arī sniedza pārskatu par projekta finansējumu un tā izlietojumu. Tad visi partneri sniedza prezentācijas par katra partnera sniegumu šajā periodā.

Īpaša uzmanība šajā projekta grupas sanāksmē tika pievērsta Biznesa Simulācijas spēles Nr.4 (Pakalpojumi) un IKT Biznesa stimulatora izstrādei.

Partneri kopumā apmierināti ar rezultātiem, kas sasniegti 3. pārskata periodā, un ir gatavi sasniegt pietiekami sarežģītus uzdevumus projekta pēdējā posmā. Partneri apstiprināja savu vēlmi un gatavību radoši domāt un arī pēc iespējas biežāk iesaistīt mērķgrupu pārstāvjus, lai izdiskutētu projekta situāciju uzdevumus.

Vadības grupas locekļi, kuri piedalījās sanāksmē, sniedza pozitīvu atgriezenisko saiti par ieviešanas darbībām un izstrādāja ieteikumu kopumu veiksmīgai projekta pabeigšanai.