Reģistrēties pasākumam

Nav obligāts lauks
Projekts “Gatavs biznesam!” tika veiksmīgi pabeigts!

Projekts “Gatavs biznesam!” tika veiksmīgi pabeigts 2019. gada septembrī. Paldies visiem, kas tajā aktīvi ņēma dalību! Projekta laikā veidotos materiālus var brīvi izmantot visas ieinteresētās puses. Ja jums nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar projekta partneriem.

Pasākuma detaļas
Reģistrētiespasākumam