BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE PAR MAZUMTIRDZNIECĪBAS SFĒRU KLAIPĒDĀ

2018. gada 11. janvārī Klaipēdā ieradās visu projekta partneru pārstāvji, lai piedalītos biznesa simulācijas spēlē Nr.1, kas atspoguļo mazumtirdzniecības sfēras biznesa iespējas un izaicinājumus. Spēles noteikumi un norises tika izveidotas, pamatojoties uz izmēģinājuma spēli, kas pirms mēneša notika Jelgavā.

Biznesa simulācijas spēle notika trijās sesijās. Katras sesijas sākumā spēlētājiem bija jāatrisina īss un ātru reakciju un domāšanas ātrumu vērsts uzdevums, kura mērķis bija atraisīt dalībniekus , veicināt viņu radošumu un ļaut viņiem ātri un efektīvi domāt. Pēc tam spēlētājiem tika piedāvāti sarežģītāki uzdevumi, kuri   bija jāapspriež komandās un pēc  25 minūtēm auditorijas priekšā jāsniedz komandas izstrādātie viedokļi.

Pēdējās sesijas laikā organizatori ieviesa novatorisku pieeju sitācijas risināšanai- world café  metodi: komandas līderi kļuva par spēles galda saimniekiem un virzīja  konkrētu jautājumu, kas jāapsver un jārod risinājums. Pārējie spēles dalībnieki pārcēlās no vienas spēles galda uz otru, diskusijām un dotā uzdevuma apspriešanai tika atvēlētas  4 minūtes.  Kad pie spēles galda nonāk jaunā spēlētāju komanda ,  spēles galda saimniekam  jāsniedz īss pārskats par diskusijām un risinājumiem, kurus iepriekš ieteikuši citi. Šāda pieeja ļāva savākt dažādus viedokļus un izanalizēt problēmu no vairākiem skatu punktiem.

Uz spēli tika uzaicināti divi pieredzējuši uzņēmēji, kas piedalījās, kā spēles eksperti un sniedza savus komentārus par  jauniešu izteiktajiem problēmu risinājumiem. Viņi  deva savu situācijas vērtējumu, tādējādi palīdzot jauniešiem virzīt savas idejas racionālākā- reālākā sitācijas apzināšanā. Eksperti  arī novērtēja jauniešu uzstāšanos.

Tradicionāli pasākuma noslēgumā tika piešķirtas balvas 3 labākām komandām, labākajam komandas līderim un labākajam komandas spēlētājam. Visi dalībnieki saņēma sertifikātus.