Projekto valdymo ir stebėsenos grupės susitikimas Visagine

2018 m. balandžio 26 d. Visagine įvyko trečiasis projekto valdymo grupės susitikimas. Jo tikslas buvo apžvelgti antrojo ataskaitinio periodo tikslus, užduotis, pasiektus rezultatus ir aptarti naujojo periodo rėmuose numatytus darbus.

Partneriai dalijosi savo įžvalgomis apie pirmojo (mažmeninė prekyba) ir antrojo (didmeninė prekyba) verslo simuliacinių žaidimų kūrimo procesus, apžvelgdami pasiruošimą pilotiniam žaidimui, jo eigą bei kitus žaidimus, organizuotus Klaipėdoje, Ventspilyje ir Visagine, drauge analizavo sukauptą patirtį, įvardijo pasiekimus. Pabrėžta, jog renginių dalyvių atsiliepimai buvo išties teigiami. Antrojo ataskaitinio periodo metu vykusį “Be involved” seminarą taip pat palankiai įvertino tiek auditorija, tiek patys partneriai.

Be to, aptartas pasirengimas trečiajam (gamyba) ir ketvirtajam (paslaugos) verslo simuliaciniams žaidimams, jų eigos ypatumai, būsimų “Be involved” seminarų organizaciniai klausimai, su IKT verslo simuliatoriumi susijusių užduočių įgyvendinimas.

Susitikime dalyvavę stebėsenos grupės nariai teigiamai įvertino projekto partnerių įdirbį.