PROJEKTO VALDYMO IR STEBĖSENOS GRUPĖS SUSITIKIMAS PANEVĖŽYJE

 2018 m. spalio 24 d. projekto partneriai susitiko Panevėžyje tam, kad aptartų trečiojo ataskaitinio periodo rezultatus ir nubrėžtų paskutiniojo projekto įgyvendinimo etapo tikslus bei užduotis. 

Projekto vedantysis partneris parengė pristatymą, kurio metu buvo apžvelgti projekto valdymo ir įgyvendinimo aspektai, komunikacijos veiklos trečiojo periodo metu, finansinė situacija. Taip pat savo indėlį projekto veiklose pristatė ir kiti partneriai. Didelis dėmesys susitikimo metu skirtas ketvirtojo – paslaugų tematikai skirto – verslo simuliacinio žaidimo rengimo ir IKT verslo simuliatoriaus vystymo  klausimams aptarti.

Partneriai pasidžiaugė jau pasiektais rezultatais ir vylėsi, kad paskutinysis projekto įgyvendinimo etapas atneš džiugių iššūkių. Susitikimo dalyviai užtikrino vieni kitus, jog nestokoja ryžto, yra pasirengę pasitelkti kūrybiškumą ir nestandartines idėjas, o taip pat sieks didžiausio įmanomo tikslinės auditorijos įsitraukimo.

Susitikime dalyvavę valdymo grupės nariai teigiamai įvertino projekto įgyvendinimo veiklas ir peteikė savo siūlymų paketą sėkmingam projekto užbaigimui.