Apie projektą

Pradedamas įgyvendinti projektas “Ready for business” (ReforB) No. LLI-143, kuris finansuojamas pagal INTERREG V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020 m. Šeši partneriai iš Latvijos ir Lietuvos susivienijo, kad sėkmingai įgyvendintų projektą Kurzemės, Zemgalės ir Latgalos regionuose taip pat Klaipėdos, Panevėžio ir Utenos apskrityse.

Bendras projekto tikslas yra palengvinti verslumo tvarų vystymąsi pasienio regione per inovatyvių verslumo paramos sprendimų ir įrankių rinkinį. Partneriai kurs ir organizuos “Simuliacinius žaidimus”, imituojančius realaus gyvenimo situacijas, su kuriomis susiduria dauguma naujai įsteigtų įmonių. Bus organizuojami „Be involved“ seminarai, sukurti pagal interaktyvią „Pasisemk įkvėpimo – Padėk – Pasidalink – Išanalizuok“ koncepciją. Taipogi bus įdiegtas IKT verslo stimuliatorius, imituojantis verslo pradžią ir plėtros procesus.

Projekto tikslinė grupė yra studentai ir abiturientai, jauni žmonės, turintys verslo idėją ir / arba norintys pradėti savo verslą bei naujų įmonių steigėjai.

 

 

Projektas peržengia esamas praktikas ir yra naujas bei originalus, kalbant apie jo integruotą požiūrį, kuris apima keletą elementų: žaidimais grindžiamo neformaliojo mokymosi principus, verslo sričių pagrindinius principus, esamų verslininkų patirtis, verslo situacijas realiame gyvenime. Toks sprendimų formatas leidžia pažvelgti į verslumą įvairiais aspektais, todėl teikia visapusišką supratimą apie verslą. Planuojama, kad 12-15 naujų įmonių bus įsteigta kaip projekto veiklos rezultatas.

Projekto trukmė du metai: nuo 2017-01-05 iki 2019-04-30

Bendras projekto biudžetas 467 481.49 EUR (ERDF bendrafinansavimas 397 359.26 EUR).

Daugiau informacijos apie programą: www.latlit.eu, www.europa.eu

Hashtag: #LATLIT